Sunday, 30 October 2011

Pecahan

Bagi topik pecahan, cara yang sering saya gunakan untuk memperkenalkan pecahan ialah menggunakan benda maujud. Sebagai contoh, guru boleh memotong kek dan menjelaskan maksud pecahan kepada murid-murid.

Apabila murid-murid menguasai asas tentang pecahan, barulah saya menggunakan flash untuk meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran saya.


Latihan pecahan
Cerita pecahan

Cerita ini menerangkan monyet membahagikan biskut. dalam proses pembahagian tersebut, akan menerangkan pecahan dengan jelas.

Bagi murid-murid tahun 6, soalan Matematik lebih mencabar. Topik pecahan merupakan salah satu topik yang memerlukan latihan yang banyak. Setiap kali selepas sesi pengajaran dan pembelajaran, saya akan edarkan lembaran kerja yang berkaitan kepada murid-murid untuk disiapkan di rumah.

p/s: Right klink pada flash jika ingin hentikan tayangan.No comments:

Post a Comment

Tetamu

 
;